Tuesday, March 19, 2013

Lawatan oleh pelajar UPM

Pada 19 March 2013, 5 orang pelajar kursus sains teknologi alam sekitar UPM telah datang melawat ke pusat kitar semula UKM. Tujuan mereka adalah untuk mengenal pasti teknologi dan pengurusan yang dijalankan di sini. 
Mereka menyatakan pusat ini merupakan satu-satunya pusat kitar semula yang menggunakan teknologi seperti solar dan bangunan hijau.  


TERIMA KASIH kerana sudi mengambil PKSUKM sebagai kajian anda :)